Υπηρεσίες

1Επισκευή Κυλινδροκεφαλών

Γενική επισκευή κυλινδροκεφαλών όλων των μηχανών εσωτερικής καύσης.

Κατεργασίες με μηχανήματα ακριβείας για την εφαρμογή over size εδρών βαλβίδων.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

  • Υδραυλικός έλεγχος.
  • Έλεγχος διαστάσεων.
  • Έλεγχος ευθύτητας βαλβίδων
  • Μη καταστρεπτικός έλεγχος για εύρεση ρωγμών (NDT)
  • Παχυμέτρηση με υπερήχους.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  • Όλες οι εργασίες επισκευής γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις των κατασκευαστών.
  • Ο πελάτης ενημερώνεται συνεχώς κατά την διάρκεια της επισκευής.
  • Υποστηρίζουμε τις εργασίες επισκευής με ένα ικανοποιητικό απόθεμα γνήσιων ανταλλακτικών.
  • Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές πρώτων υλών και ανταλλακτικών.
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
2Επισκευή & Αντικατάσταση Ανταλλακτικών

Υποστηρίζουμε τις εργασίες επισκευής με ένα ικανοποιητικό απόθεμα γνήσιων ανταλλακτικών.

Κατασκευή ανταλλακτικών σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές.

Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές πρώτων υλών και ανταλλακτικών.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ