Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Επισκευή Κυλινδροκεφαλών
Ημερομηνίες Σταθμοί
1990
Ίδρυση
της εταιρείας
στο Πειραιά
2007
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού
2008
Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και παραγωγής
2010
Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008
2012
Πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία μη Καταστροφικών Ελέγχων
2014
Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και του δικτύου πελατών