Πιστοποιήσεις

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας έχει αξιολογηθεί από την εταιρεία BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS – UK Branch, και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2015

cetification-iso-el

 

cetification-hsnt cetification-mrt cetification-ut